German 80cm railway gun "Dora" HobbyBoss

Cześć będę tutaj prezentował postępy z budowy modelu.

Hello, I will present here the progress of building the model. Sorry for my not always good grammar because I use Google translator

8 Likes

Welcome to the forum!

I’ll be watching this!

Większość użytkowników forum mówi po angielsku, a ci, którzy nie korzystają z Google, tłumaczą. To tylko zalecenie, jeśli chcesz przetłumaczyć swoje treści na język angielski! Przy okazji, do napisania tego użyłem Tłumacza Google. :grin:

1 Like

Welcome along to the forum.

I’m looking forward to seeing you build this.

2 Likes

Hey Bies welcome to Armorama! You’ve picked a great site to post on and I’m sure you’ll gather lots of followers for this interesting and ambitious project! I’ll be watching and I can’t wait for you to get started!

2 Likes

I have built this, it is very good. It will be
1.066 Meters long
254mm wide
304mm high.

5 Likes

Na razie spektakularnych postępów się nie spodziewajcie. Jest mnóstwo drobnych, powtarzalnych elementów do wycięcia i oszlifowania nadlewek.

Don’t expect any spectacular progress for now. There are lots of small, repeatable elements to cut and polish the sprues.

3 Likes

One of my model club mates just bought this kit. I’m going to refer her to your build blog. I’m sure she’ll be very interested in following along.

Thanks for sharing!

2 Likes